Somat Classic Diskmedelspulver, 2 kg

Klassiskern för vardagsbruk

162 kr

(81 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 2 kg

Bara 8 styck kvar på lager

Leverans senast torsdag, 18. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Beprövad kvalitet
 • Effektiv rengöring
 • Enkel dosering

Artikelnr.: MUE-2949294, Innehåll: 2 kg, EAN: 9000101801507

Beskrivning

Klassikern för vardagsbruk. Detta beprövade diskmaskinspulver erbjuder utmärkt rengöringsförmåga och tar bort även envis smuts.

 • Även effektiv med lågtemperaturprogram
 • Perfekt för daglig rengöring
Varumärken: Somat
Sammansättning
 • 5 - 15 % Polykarboxylater
 • Syrebaserade blekmedel
 • fosfonater
 • < 5 % Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
  • limonen
 • Enzymer
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Somat Classic Diskmedelspulver

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder