finish Maskinrengöring Regular, 250 ml

Lätt att använda för bästa resultat

47 kr

(188 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 250 ml

Leverans senast torsdag, 30. maj om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För diskmaskinen
 • Starkt mot fett, smuts & kalkavlagringar
 • För djupgående renhet

Artikelnr.: MUE-3029677,3143116, Innehåll: 250 ml, EAN: 4251758400475

Beskrivning

Få slut på de irriterande avlagringar som byggs upp i din diskmaskin dag efter dag - maskinrengöraren från finish avlägsnar kalk, fett och smuts, även där du inte kan se det.
Den arbetar i två faser för att rengöra din apparat från insidan och ut. Den blå fasen tar itu med envis fett, medan den vita fasen också tar bort envisa kalkavlagringar.

Detta befriar din diskmaskin från kalk-, smuts- och fettavlagringar samt dålig lukt - för ett gnistrande rent resultat!

Användningsområde:

 • DRAbort klistermärket, men öppna inte locket.
 • Placera flaskan upp och ner i den nedre porslinskorgen som en tallrik.
 • Välj ett program med en tvättemperatur på minst 65 °C.
 • Använd endast maskinrengöringsmedlet i den tomma diskmaskinen.
 • Är lämplig för alla diskmaskiner.
 • Tillsätt inte maskindiskmedel.
 • Tillverkaren rekommenderar en applicering var 3:e månad. En flaska räcker för en applicering.
Varumärken: finish
Sammansättning
 • 5 - <15 % Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för finish Maskinrengöring Regular

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder