Somat Guld Disktabletter, 70 st.

Kraftfull rengöring även vid låga temperaturer

Ny!

232 kr

(3 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 70 st.

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • Med luktneutraliserare
 • Vattenlöslig folie
 • Inga rester eller vattenfläckar

Artikelnr.: MUE-2891294, Innehåll: 70 st., EAN: 9000101577136

Beskrivning

Guldstandarden bland diskmaskinstabletter! Med bara en flik säkerställer Somat Gold kraftfull rengöring och gnistrande ren disk, så att även envis smuts som torkade matrester och fettavlagringar tas bort på ett tillförlitligt sätt.

 • Speciellt utvecklad för lågtemperaturprogram och korta sköljcykler - sparar upp till 20 % vatten och energi
 • Effektiv även på envis smuts - även med lågtemperaturprogram
 • Löser upp snabbt och fungerar direkt
 • Ingen blötläggning eller efterbehandling behövs
 • Felfri renhet utan rester eller vattenfläckar
 • Glänsskyddsformel
 • Med luktneutraliserare
 • Vattenlöslig och biologiskt nedbrytbar folie

Användning:

 • Placera en tablett direkt i diskmaskinens dispenseringskammare (du behöver inte ta bort folien)
 • 1 tablett räcker för alla typer av smuts
 • Lägg inte tabletten i bestickkorgen eller saltbehållaren!
Varumärken: Somat
Sammansättning
 • 5 - 15 % Polykarboxylater
 • Syrebaserade blekmedel
 • < 5Procent Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • fosfonater
 • Enzymer
 • Doftämnen
  • limonen
  • Bensylalkohol
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Somat Guld Disktabletter

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder