Somat Allt-i-1 Disktabletter, 90 st.

En tablett för all smuts

180 kr

(2 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 90 st.

Leverans senast onsdag, 19. juni om du beställer senast fredag klockan 00:00.

Bara 6 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Effektiv rengöring
 • Strålglans
 • Med luktneutraliserare

Artikelnr.: MUE-2890995, Innehåll: 90 st., EAN: 9000101534993

Beskrivning

Att diska har aldrig varit så enkelt. Somat 4-i-1 diskmaskinstabletter kombinerar den koncentrerade rengöringskraften från flera rengöringsmedel och tar på så sätt bort torkade matrester och annan envis smuts. För obefläckat glänsande rätter.

 • Effektiv kombination av rengöringsmedel
 • Lös upp helt snabbt
 • För ren disk och en strålande glans
 • Grundlig rengöring även med lågtemperaturprogram
 • Med luktneutraliserare
 • Fosfatfri

Användning:

 1. Ta bort skyddsfolie från tabletten
 2. Placera tabletten direkt i diskmaskinens utmatningskammare (placera den inte i saltkammaren eller bestickkorgen)
 3. För ett perfekt resultat, använd tillsammans med Somat specialsalt och Somat spolglans
Varumärken: Somat
Sammansättning
 • 5 - 15 % Polykarboxylater
 • Syrebaserade blekmedel
 • fosfonater
 • < 5 Procent Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
  • limonen
 • Enzymer
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Somat Allt-i-1 Disktabletter

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder