Dr. Beckmann Ugn & Grill Power Gel, 375 ml

Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast

28 kr

(75 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 375 ml

Bara 7 styck kvar på lager

Leverans senast torsdag, 18. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Starkt mot fastbrända rester & fett
 • Med kraftfull bakpulver
 • Med en fräsch doft

Artikelnr.: MUE-2052, Innehåll: 375 ml, EAN: 4008455002057

Ofta köpt tillsammans med Dr. Beckmann Rengöringssten för Glaskeramik

Dr. Beckmann Ugn & Grill Power Gel - 375 ml Dr. Beckmann Rengöringssten för Glaskeramik - 250 g
Dr. Beckmann Ugn & Grill Power Gel - 375 ml 28 kr (75 kr / l)
Dr. Beckmann Rengöringssten för Glaskeramik 38 kr (152 kr / kg)
Totalpris: 66 kr
Beskrivning

Ugn & Grill Power Gel från Dr. Beckmann fäster på vertikala ytor tack vare sin gelstruktur och möjliggör därmed särskilt noggrann rengöring av grillgaller, skorstensglas, bakplåtar, fritöser och ugnar! Den biologiskt nedbrytbara formuleringen med bakpulver tränger djupt in i smutsen och avlägsnar enkelt fett, beläggningar och inbakad mat.

Gelen är livsmedelssäker, skonsam mot material och utstrålar en fräsch doft - för gnistrande renlighet utan skrubbning!

Applicering:

 • Skaka väl före användning.
 • Spraya de kalla ytorna jämnt.
 • Låt rengöringsmedlet verka i minst 20 minuter, längre vid kraftig nedsmutsning, men låt inte rengöringsmedlet torka ut.
 • Tvätta bort rengöringsmedlet med vatten och en svamp.
 • Processen kan upprepas vid behov.
 • Skölj av sprutmunstycket med vatten efter användning.

Obs:

 • Spruta inte in rengöringsmedlet i springor och fläktöppningar.
 • Är inte lämplig för köksytor av belagt trä.
 • Använd inte på målade eller förskadade ytor, aluminium, plast och galvaniserad plåt.
Varumärken: Dr. Beckmann
Sammansättning
 • < 5 % anjoniska ytaktiva ämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
Tillbehör

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Dr. Beckmann Ugn & Grill Power Gel

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder