Calgon Hygien+ Tvättmaskinstabletter, 61 st.

Hygienisk renhet utan kalkavlagringar

265 kr

(4 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 61 st.

Bara 7 styck kvar på lager

Leverans senast torsdag, 18. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Tar bort smuts & kalk
 • Skyddar tvättmaskinen
 • Minskar energiförbrukningen

Artikelnr.: MUE-3248420, Innehåll: 61 st., EAN: 4251758410801

Beskrivning

Calgon Hygiene+-tabletter skyddar effektivt din tvättmaskin från smuts och kalkavlagringar och säkerställer inte bara hygienisk renhet, utan förlänger också maskinens livslängd samtidigt som energiförbrukningen minskar. Och det skyddar både miljön och din plånbok.

 • Skydd mot smuts, kalkavlagringar och dålig lukt
 • Gör tvätten behagligt mjuk
 • Förlänger tvättmaskinens livslängd
 • Minskar energiförbrukningen

Användning:

 • Tillsätt en tablett i tvättmedelsfacket med tvättmedel för varje tvätt.
 • Använd en tablett en gång i månaden på tomgång i tvättmaskinen för hygienisk renhet.
Varumärken: Calgon
Sammansättning
 • 15 % - 30 % Polykarboxylater
 • < 5 % anjoniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Calgon Hygien+ Tvättmaskinstabletter

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder