Somat Citronsköljmedel, 750 ml

För strålande glans & extra torrhet

59 kr

(79 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 750 ml

Bara 4 styck kvar på lager

Leverans senast torsdag, 18. juli om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Anti-vattenfläckar
 • Förhindrar kalkavlagringar
 • Enkel dosering

Artikelnr.: MUE-2623179, Innehåll: 750 ml, EAN: 9000101537307

Beskrivning

Detta sköljmedel är det perfekta komplementet till diskmedel eftersom det förhindrar vattenfläckar och kalkavlagringar och säkerställer briljant glänsande disk och glas.

 • Strålande glans
 • Anti-vatten fläckar
 • Extra uttorkande effekt
 • Glänsande maskin
Varumärken: Somat
Sammansättning
 • < 5 % Icke-joniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
 • Konserveringsmedel
  • Myrsyra
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Somat Citronsköljmedel

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder