Retur- och ångerrätt

Du kan returnera de mottagna varorna utan motivering inom 14 dagar. Dessutom ger vi dig en förlängd returrätt på 16 dagar extra till denna period. Du har därför 30 dagar på dig att returnera varorna.

Ångerrätt

Följande bestämmelser gällande ångerrätt gäller avtal för varor som sänts med post.

Ångerrätt för varor som levereras med paket

Som konsument har du rätt att ångra ditt köp utan att ange anledning inom 14 dagar. Ångerrättsfristen är 14 dagar från den dag du, eller en tredje part som du angivit som inte är transportören, tagit del av de sista varorna .

För att kunna göra anspråk på din ångerrätt, måste du meddela oss detta genom brev, e-post eller telefon till:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: sverige@ohfeliz.com

Tel.:

Du kan använda vår ångerrättsmall, om du önskar detta. För att åberopa din ångerrätt räcker det att du meddelar oss detta inom 14 dagar innan ångerrättsfristen gått ut.

Följder av ångerrätten

Om du åberopar ångerrätten, kommer alla betalningar vi mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (exklusive extra fraktkostnader som kan ha uppstått om du har valt en ett annat fraktalternativ som inte överensstämmer med vårt standardleverantör), att återbetalas. Återbetalningen sker inom 14 dagar efter att vi mottagit informationen att du vill ångra din beställning. Samma betalningsmetod används för återbetalning, som ursprungligen använts för betalningen. Om du uttryckligen begär en annan betalningsmetod, tillkommer extra kostnader som kunden står för. Vi har rätt att vägra återbetalning tills dess vi återfått varorna eller tidigare om det kan bevisas att varorna har skickats tillbaka.

Om en värdeminskning av en vara beror på att varan har använts på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera dess skick, är du vara ansvarig för denna värdeminskning.

Du har 14 dagar på dig att skicka tillbaka varorna till vårt lager från det du meddelat att du vill ångra ditt köp. Du skickar varorna till:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Fristen är uppfylld, om du skickar varorna innan tidsfristen på 14 dagar löpt ut. Du står själv för kostnaden för att returnera varorna.

Köpkontrakt som innehåller varor som inte är förmonterade eller som är individuellt tillhandahållna eller tydligt anpassade till kundens personlig behov kan inte återkallas.

Mer detaljerad information gällande vår returpolicy hittar du här.

Ångerrätten gäller inte vid följande avtal:

 • Tjänster om niceshops GmbH har tillhandahållit tjänsten i sin helhet. Detta gäller dock endast om niceshops GmbH, på grund av en uttrycklig begäran från dig (§ 10 FAGG), har börjat fullgöra avtalet innan ångerfristen enligt § 11 FAGG har löpt ut och du dessutom har antingen
  • bekräftat innan tillhandahållandet av tjänsten påbörjas att du förstår att du förlorar din ångerrätt när avtalet har fullgjorts
  • eller niceshops GmbH har uttryckligen begärt ett besök för att få utföra reparationer,
 • varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som niceshops GmbH inte har någon kontroll över och som kan inträffa under ångerfristen,
 • varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov,
 • varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt överskrids (t.ex. livsmedel),
 • varor som levereras förseglade och som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen (t.ex. hygien- eller vårdprodukter),Varor som på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen,
 • alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när kontraktet ingicks men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter det att kontraktet ingicks och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som niceshops GmbH inte har något inflytande över,
 • ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara som levereras i en förseglad förpackning, förutsatt att förseglingen har avlägsnats efter leveransen,
 • tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer,
 • inkvarteringstjänster, transport av varor, uthyrning av motorfordon, tillhandahållande av mat och dryck samt tjänster som tillhandahålls i samband med fritidsaktiviteter, förutsatt att det i varje enskilt fall finns en specifik tid eller period i avtalet för niceshops GmbHs utförande av avtalet,
 • tillhandahållande av digitalt innehåll som inte ska levereras på en fysisk databärare (t.ex. nedladdningar, e-böcker, ...), om niceshops GmbH har börjat fullgöra avtalet (dvs. det digitala innehållet har tillhandahållits) före utgången av ångerfristen i enlighet med § 11 FAGG. Ångerrätten upphör dock endast i de fall då du är skyldig att göra en betalning enligt avtalet och där du dessutom har
  • uttryckligen har samtyckt till att avtalets fullgörande påbörjas innan ångerfristen löper ut,
  • har bekräftat att du förlorar din rätt att frånträda avtalet till följd av att avtalet börjar fullgöras i förtid, och
  • niceshops GmbH har gett dig en kopia eller bekräftelse i enlighet med § 5.2 eller § 7.3 FAGG.

Du har inte heller någon ångerrätt när det gäller avtal om brådskande reparations- eller underhållsarbete där du uttryckligen har bett niceshops GmbH att besöka dig för att utföra detta arbete. Ångerrätten är dock inte utesluten för andra tjänster som du inte uttryckligen har begärt eller för varor som levereras och som inte nödvändigtvis behövs som reservdelar under underhålls- eller reparationsarbete.

För mer information om returer, se våra allmänna villkor och ångerrätt.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på ångerblankett.

För mer information om returmetoderna, se våra allmänna villkor och ångerrätt.

Slut på ångerrättsförklaring