PURE SKIN FOOD presentset till jul!

PURE SKIN FOOD presentset till jul!

Stå upp mot trafficking och våld mot kvinnor med PURE SKIN FOOD

Söker du en vacker och hållbar present? Vi har precis det rätta för dig! PURE SKIN FOOD-presentset är inte bara kärleksfullt förpackade och ger din hud en riktig hudvårdsboost, utan gör också ett målinriktat uttalande mot kvinnohandel och våld mot kvinnor.

Pure Skin Food donerar 20 % av intäkterna från varje köpt presentset till Viennese Association Footprint.

Vad är Footprint?

Det är svårt att tro, men även år 2021 kommer minst en av tre kvinnor fortfarande att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld! Footprint är en organisation som lyssnar på de drabbade, ger dem individuella råd och stödjer dem. Här får de ett sympatiskt öra, anonymt, utan att de tvingas in i en offerroll. Ett tryggt och välbekant rum för dialog.

Direktören Hannah-Isabella Gasser har under sin avhandlingsforskning och efterföljande praktik på olika institutioner arbetat intensivt med frågan om kvinnohandel. Tillsammans med Hannah Lux utvecklade hon idén 2011, som följdes av grundandet av föreningen.

Footprint finansieras genom donationer, så det är ännu viktigare att fortsätta att uppmärksamma organisationen!